Linux

De Le Wiki de Bibiche Solaris Sun Sparc Veritas San Nas Svm Sds Vxfs Vxvm Vmware Zone LiveUpgrade Cfengine OcsInventory Flar Pool Jumpstart Zfs
Aller à : navigation, rechercher

NFS pour Windows avec Cygwin :

https://linuxlink.timesys.com/docs/windows_nfs

Mount windows share on linux with smbmount or cifs fs.

NFS pour Windows avec : Allegro NFS ou haneWIN NFS Server

http://www.hanewin.net/nfs-e.htm
http://www.nfsforwindows.com/home

Perl

Perl